top of page

ทำไมสูบกัญชาแล้วพารานอยด์


แน่นอนว่าการใช้กัญชานั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ

ถ้าหากเราใช้ในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาได้

‘พารานอยด์’ เป็นอาการหนึ่งที่พบได้จากการใช้กัญชา วันนี้พวกเราชาวโน แมนส์ แลนด์ จะพาทุกคนมารู้จักกับ อาการ ‘พารานอยด์’ จากการใช้กัญชา เพื่อทำความเข้าใจ และพร้อมรับมือ ถ้าหากทุกคนมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้างได้

8 views0 comments

Comments


bottom of page