top of page

บ้อง (Bong)


รู้กัญหรือไม่ !

บ้อง (Bong) หรือน้องบ้อง แท้จริงแล้วคำว่า Bong นั้นมีที่มาจากภาษาไทย โดยหลักฐานแรกสุดที่พบคำว่า Bong ในภาษาอังกฤษจากพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ของ McFarland ในปี ค.ศ. 1944 มีที่มาคือ ในยุคสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกันเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และพวกเขาก็ได้พบกับวัฒนธรรมการสูบกัญชาผ่านบ้องไม้ไผ่ จนเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ทหารอเมริกันในขณะนั้น จนกลายเป็นคำสากลที่ทั่วโลกเข้าใจและใช้กันอย่างแพร่หลาย

เครดิต: aday bulletin

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page